Den kendte skabelsesberetning

Her kan du læse om Vannadon lore
Marcel Bang
Site Admin
Posts: 79
Joined: 09 Mar 2019, 21:27

Den kendte skabelsesberetning

Post by Marcel Bang » 10 Mar 2019, 11:20

Topic ID: 296
ID: 1587
Bruger: Kenneth Duborg Ejlertsen
____________________________________________________________________________________________
Her er så skabelsesberetningen MK. II.

Der var en delvis positiv udmelding på den første, så jeg tog mig lidt tid og jeg har forsøgt at forbedre den, og rette stavefejl. Den er også blevet en side længere i forløbet. Der er dog endnu ikke blevet lavet et alternativ til Nirvana-navnet.
Til gengæld har jeg nu angivet hvornår i skabelsesberetningen, de forskellige guder besluttede sig for at give den hellige magi til deres tilbedere og hvorfor.

I starten var alting kaos. Op var ned, ned var op, og ingen farver passede med de betegnelser vi har den dag i dag.
Der var ingen form for lys, og alligevel var alting oplyst, som var det oplyst af en indre renhed og styrke.
Dette var alting og det var intet. Dette var begyndelsen og dette var slutningen. Alt var kaos.

Ud af denne magiske ur-pøl udsprang skaberkraften, den reneste form og den inderste essens af kaos. Denne kraft, dette væsen, eksisterede i lange tider. Gennem disse tider, udviklede kraften en form, en meget simpel form, for intelligens. Med sin nye intelligens, var væsenet i stand til at ændre ting med sin vilje, og den lærte af dette.

Gennem rum og tid fik denne essens langsomt struktureret evnen til at tænke klart, og i samme øjeblik følte essensen, som nu var blevet en entitet, en skarp smerte i sit indre.
Entiteten følte sig revet i stykker. Den kunne mærke en stor del af sit strukturerede selv, blive adskilt fra sig og forandres. Tilbage var i stedet mange af de usammenhængende dele.
Da entiteten forsat kunne mærke sin afrevne del, kunne den også mærke at denne nye del forandrerede sig, langsomt, men sikkert, og den udviklede sig til en direkte modsætning af sin moderpart. Denne nye strukturerede del blev mere ordenlig og forudsigelig, den blev ligeledes en tænkende kraft.

Den oprindelige form, så nu, gennem sine mangfoldige sanser, at den adskilte entitet var anderledes, og at de to ikke længere hang sammen. På grund af dens resterende kaotiske indre, følte den sig frastødt af sin nye modsætning.
Den nye entitet udviklede sig hurtigt, da den fra starten besad en stor del af skaberkraftens intellekt. Som et afkom af den strukturerede del af skaberkraften, havde dette nye væsen et stort behov for orden, men det kunne ikke formidle dette, væsenet manglede ord. Med sin intellekt skabte væsenet derfor ord, og med dem begyndte det at navngive tingene omkring sig.

Først navngav entiteten sig selv, den kaldte sig Karak. Derefter vendte Karak sig mod sin moder og navngav denne skabning*, vi kalder den Kaos. Herefter fortsatte Karak med at navngive de andre essenser som omgav de to entiteter.
Kaos følte denne udvikling, og blev forarget da Karak gav hende et navn, hun brød sig ikke om at blive kategoriseret, og hun nægtede endda at kalde Karak ved sit navn, men kaldte ham i stedet Orden. Således forsøgte Kaos at modarbejde Karak, og hver gang Karak kategoriserede et element eller en essens, ændrede Kaos straks på denne, så Karak måtte starte forfra.
Dette stod dog ikke på længe, da Karak af natur var dominerende, og ikke fandt sig i at blive modsagt på denne måde.

(* Kaos' navn kender kun Karak og nogle få andre udvalgte. Det siges at den der kender navnet bliver sindsyg, og derfor kalder vi i stedet Karaks modsætning for Kaos som betyder: Fra den som alting oprinder.)

En kamp opstod mellem de to entiteter. De satte deres kræfter mod hinanden, og de kæmpede hårdt og længe om hvem der skulle have herredømmet over elementerne. Af kampen, der varede i æoner, udsprang mirakler såvel som mareridt.
Blandingen af Kaos og Orden skabte nye elementer, elementer som i starten ikke kunne forklares, en hel verden oprindede omkring dem, og sådan var det at Nirvana** opstod.

(** Dette navn er slynget ud, fordi ordet betyder en slags dimension hvor alting er i sin reneste form og derfor perfekt. Kom endelig med noget bedre.)

I begyndelsen var Nirvana tomt og øde. Som kampen mellem Orden og Kaos forløb, opstod objekter og elementer, endnu uden rigtig form, i massevis og Nirvana blev fyldt. Ligeledes blev også lyset skabt, og de to entiteter så hvad deres slagmark var blevet til.
Kaos blev såret ved synet af denne nye verden, for hun kunne ikke forstå hvordan hendes essens kunne tappes på denne måde og bruges til at skabe faste rammer for elementerne og sig selv.
Karak derimod blev meget begejstret over resultaterne af deres kamp, og begyndte straks at forme og navngive denne nye verden.
Kaos blev nu vred, og med fornyet had kastede hun sig mod Karak i håb om at ødelægge Nirvana og vende tilbage til den evige tomhed som var før. Men Karak stod fast, og i et sidste møde mellem Kaos og Orden skete der noget uventet, da Kaos slyngede sit had mod Karak.

Kollisionen udløste en eksplosion af lys, og Nirvana rystede. Da Kaos og Karak kom til sig selv igen, så de hvad der var hændt. En ny entiten var opstået af deres splid. Karak var hurtig og navngav straks denne nye skabning Tarlak. Selvom Kaos blev skuffet over navnet, frydede hun sig alligevel over frugten af deres kamp, og hun skænkede Tarlak evnen til hurtigt at omstille sig og aldrig lade sig kontrollere. Karak så dette og gav i stedet Tarlak lysten til at kontrollere andre som han selv.

Kaos og Karak glemte nu deres splid, og frydedes i stedet over deres afkom. Der gik dog ikke lang tid før Karak mistede interessen for denne nye kaotiske skabning, som var opstået af deres kamp, og han fortsatte derfor i stedet med at forme Nirvana. Karak gjorde store fremskridt mod sit mål, om at Nirvana skulle gøres til en perfekt verden, hvor alting havde sin reneste form.
Tarlak fik dog også lov at sætte sit mærke på den nye verden. Samtidig med Karaks arbejde, opstod et helt nyt element, ud af Kaos' kærlighed til Tarlak, kombineret med Karaks svigt og fravær.

Denne nye kærlighed flød først ubemærket over Nirvana, indtil Karak pludseligt fik øje på den nye entitet. Han navngav den Diora.
Karak gav Diora evnen til at styre dem, som blev berørt af hendes kærlighed, og Karak brugte Diora til at forme dele af Nirvana, og disse blev smukke uden lige. Kaos så dette ske, og skyndte sig at give Diora evnen til at være foranderlig og aldrig under kontrol, som hun havde gjort med Tarlak. Karak, frarøvet sit nye værktøj, blev vred, men ingen splid opstod, da både Kaos og Karak nu blev påvirket af kærligheden.
Tarlak blev skuffet over dette, da han jo netop var født af kamp og smerte, og han valgte derfor at velsigne Diora således, at hendes kærlighed fremover skulle føre til splid og bitterhed.

Det var gået op for Kaos, at hun ikke kunne stoppe udviklingen af Nirvana, og i stedet besluttede hun sig for at skabe sig en fæstning var hun kunne gemme sig, og praktisere sit kaos i fred, mens hun forsøgte en løsning på problemet. Desværre var hendes sind for kaotisk til at sammensætte en reél plan.
Karak var efterhånden blevet tilfreds med udformningen af sin nye verden, og besluttede sig for at skabe sig en geometrisk perfekt bolig hvorfra han kunne overse hele Nirvana, han navngav den viden.
Tarlak skabte sig, ikke bare en borg, men en anden verden, hvor alting var ubehageligt og aldrig fredeligt, ikke engang de andre entiteter, selv ikke Kaos, turde nærme sig dette sted. Karak navngav det smerte.

Diora så ud over Nirvana, hun så at de andre havde låst sig selv inde. Hun blev misundelig over deres kreativitet, hun ville også skabe en speciel bolig, men en som var mere spændende og fantasifuld end de andres.
Længe arbejde Diora for dette, og hun var meget tilfreds med sit resultat. Hun skabte en seperat verden udenfor Nirvana, med grønne skove, brede bugte, store oceaner og kæmpemæssige bjerge. Desuden skabte hun en sol til at belyse den nye verden. Da hun var færdig vendte hun sig spændt mod Karak og bad ham navngive sin bolig, men bad om et meget specielt navn. Karak brød sig ikke om Dioras forfængelighed, men adlød alligevel, og han navngav hendes nye verden Log'Narl.

Diora, stolt som hun var, gik lange ture i sin nye smukke verden. Det var under en af disse ture, at hun sandede hvor sørgeligt det var, at kun hende selv skulle skue hendes underskønne værk, de andre entiteter ville ikke engang dele hendes syn. Således fandt hun på at lave en helt ny skabning med en del af sin egen essens, en skabning der kunne vandre i skovene som hun selv, som kunne nyde en simpel solopgang som var det den første og den sidste, en skabning der kunne frydes over naturen, og leve i harmoni med den som hun selv. Diora ville dog selv navngive denne skabning, inden Karak kunne overtage, og i sin kærlighed til sig selv, fjernede hun bare s'et og kaldte den Elv.

De andre guder kunne straks føle denne nye skabning, og det var først nu at de sandede at de var guder og ikke bare entiteter, for de havde magten til at skabe liv. Guderne beskuede denne nye "Elver" som Diora stolt viste frem. Det var først nu at Karak så potentialet i Log'Narl, og han besluttede sig for at skabe en ny race, som skulle sørge for at der var Orden i denne verden, som han selv gjorde i Nirvana, han skabte en robust og holdbar tjener, han skabte Dværg.

Mens Dværg så sig om i sin nye verden, og udforskede sit nye territorium, vendte den mere erfarne Elver sig mod sine guder og bad. Elveren følte sig tom, som om der manglede noget.
Guderne så på hinanden og der var enighed om at der måtte gøres noget, men ikke om hvad der skulle gøres.
Diora og Karak skabte i fællesskab Gianna, som skulle give racerne liv og sjæl, og gøre dem i stand til at formere sig. Elveren var taknemmelig for denne løsning, for nu var han ikke længere alene, og selv dværgen virkede tilfreds, da flere vogtere betød mere sikkerhed.
Således blev de to racer spredt og befolkede Log'Narl, elverne gik i skovene, og dværgene besteg bjergene, for derfra kunne de bedre beskue verden, og de gravede sig dybe huler så de også kunne holde vagt under jorden. Gianna skabte desuden diverse dyr som elverne kunne jage og leve af i skovene og i havet, og hun skabte svampe og planter som dværgene kunne leve af i bjergene.

Tilbage stod Tarlak og Kaos, som efterhånden var meget vrede på de andre guder fordi de havde skabt Gianna som de ikke brød sig om, og fordi de ikke selv havde haft lov til at få indflydelse på den nye verden.
Tarlak tog i sin vrede nogle af elverne til sin Smerte-borg, og torturerede dem og perverterede dem uden lige, indtil de ikke længere var sig selv. Tarlak så bagefter hvad hans vrede havde skabt, en ny race af forbrændte og forskruede elvere var opstået. Han var tilfreds med sit værk, og smed disse nye "sort-elvere" tilbage til Log'Narl, hvor de straks begik sig i krig med de andre racer. Samtidig skænkede Talrak nogle af sine evner til de nye elvere, til brug, såfremt de anerkendte ham som den største af guderne. For at modvirke denne destruktive kraft, skænkede Diora ligeledes sine evner til enhver der søgte at fremme deres formål på Log'Narl.

Med krigen opstod der et nyt problem. Hvad skulle der ske med disse nye racerne når de døde? Guderne var enige om at de ikke kunne skænke dem alle udødeligheden, det ville være at gå for vidt. For at løse dette problem skabte Karak nu i stedet Malrak, dødens gud, som skulle tage sig af de døde, og bringe orden i balancen mellem livet og den nyankomne død. Malrak kendte sit formål, og med det samme han var skabt, tog han alle de dødes sjæle og førte dem over til Nirvana. Gianna blev forfærdet over dette, da Malrak stjal hendes sjæle, som hun sådan holdt af, selv de fordrejede sort-elver sjæle, og hun var bestemt ikke tilfreds med denne løsning. Gianna gav derfor sine helende krafter, til enhver der søgte at fremme livets gave som hun selv, så de kunne forhindre yderligere død.

Kaos morede sig over dette nye ”dødens” koncept, især fordi denne nye strøm af sjæle forpurrede den orden som Karak havde bragt til Nirvana, og besluttede sig for at skabe mere krig på Log'Narl. Desuden var krigen i sig selv jo dejligt kaotisk. Hun skabte derfor en ny og mere brutal race, som var født til kampen. Karak navngav dem straks orker, fordi det lød tilstrækkeligt brutalt og grimt til at passe et sådant misfoster. Kaos skænkede herefter sine kræfter til dem der søgte at fremme kaos'et på Log'Narl. Karak indså at det også var på tide at han gik ind i kampen, så Kaos kunne blive holdt tilbage, og således blev også hans evner skænket til folket der ville anerkende hans sag.

Alligevel overmandede disse orker snart de andre racer. De var ikke stærkere end dværgene fra bjergene, men de formerede sig ti gange hurtigere. Desuden var elverne blevet svækket af deres kamp med sortelverne, og sortelverne selv allierede sig med den nye brutale race, kun fordi de var enige i deres had til resten af verden.

Gianna indså at noget måtte gøres for at stoppe disse orker, som var ved at dominere Log'Narl, hvis hun skulle bevare livet hos de andre racer. I ledtog med Diora, skabte hun en femte race som skulle stå imod orkerne sammen elverne og dværgene, en race som skulle kunne formere sig ligeså hurtigt som orkerne, men som med overlegen intellekt kunne overvinde dem. De to guder bad Karak om at velsigne denne race med sin intellekt, og det gjorde han. Tarlak hjalp til i smug, han gav den nye race brutaliteten, fordi han elskede kampen, og gerne så at der blev udgydt mere blod. Selv Kaos skød ind, og hun velsignede den nye race med et sind der altid ville afvige fra de rammer som man forsøgte at sætte for det. Således blev mennesket skabt, og de gik straks i krig med Tarlaks brutalitet, og Karaks intellekt. Den første store krig udspillede sig på Log'Narl.
Efter årtiers kamp stod mennesket til sidst triumferende, sammen med de resterende elvere, og kun meget få dværge. De mørke racer var blevet slået tilbage, men dog alligevel ikke helt besejret.

Sjælene strømmede i mellemtiden ind i Nirvana, og Malrak sandede at der måtte gøres noget, ellers ville Nirvana blive fyldt. Han gav derfor dødens kraft til nogle få udvalgte blandt Log'Narls befolkning, således at de kunne dømme om de ny-døde var egnede til at passere til Nirvana eller om de skulle sendes tilbage indtil de havde gjort sig værdige.

I efter-storkrigstiden skete der mange sære ting. De døde vendte af og til tilbage til livet, med den melding at de ikke var klar endnu. Menneskene spredte sig drastisk og deres nationer dækkede snart store dele af Log'Narl. Langsomt tog Kaos' velsignelse dog til, og mange af menneskene blev korrupte og modsatte sig både deres egen slags, elverne og dværgene, samtidig med at de af og til allierede sig med de mørkere racer, hvilket medførte mange mindre krige mellem nationerne, mens Kaos frydede sig.

Således var Log'Narl skabt og racerne der skulle befolke den.

Marcel Bang
Site Admin
Posts: 79
Joined: 09 Mar 2019, 21:27

Re: Den kendte skabelsesberetning

Post by Marcel Bang » 10 Mar 2019, 23:31

ID: 1588
Bruger: Søren Amsted Frost
____________________________________________________________________________________________
Jeg har stemt ja, men med forbehold.
jeg syntes vi skal finde på et andet navn end nirvana til vores efterlivsverden. og vi skal lige have læst korrektur.

Marcel Bang
Site Admin
Posts: 79
Joined: 09 Mar 2019, 21:27

Re: Den kendte skabelsesberetning

Post by Marcel Bang » 16 Mar 2019, 11:11

ID: 1589
Bruger: Carsten Zorer
____________________________________________________________________________________________
Ser godt ud...
Jeg har et par spørgsmål: Hvad med dødsguden Malrak?
Har han et rige?
Hvad er Nirvana?
Er Log´Narl det samme som Nirvana?

Jeg ved godt det ikke er færdigt... <!-- s:wink: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /><!-- s:wink: -->
som skrevet før ser det rigtig godt ud.

Marcel Bang
Site Admin
Posts: 79
Joined: 09 Mar 2019, 21:27

Re: Den kendte skabelsesberetning

Post by Marcel Bang » 16 Mar 2019, 11:11

ID: 1591
Bruger: Christa Lucas Amsted
____________________________________________________________________________________________
Ja der ser godt ud, der er et par små stavefejl, ellers totalt godt.
Jeg kunne godt tænke mig at Kaos var med i skyggerne under skabelsen af mennesket, og gav mennesket viljen til at tage egne beslutninger og være lidt kaotiske.

Marcel Bang
Site Admin
Posts: 79
Joined: 09 Mar 2019, 21:27

Re: Den kendte skabelsesberetning

Post by Marcel Bang » 16 Mar 2019, 11:11

ID: 1593
Bruger: Kenneth Duborg Ejlertsen
____________________________________________________________________________________________
@ Carsten

Jeg mener da at jeg fik det meste dækket?.. Jeg indrømmer at det gik lidt stærkt henimod slutningen, da jeg var ret træt, men her er svarene da..

Malrak bruger Nirvana som sit rige.. Han blev skabt med det formål at løse problemet med døden, og han løste det ved at føre de dødes sjæle over til Nirvana. Dette ser han som sit hellige formål, hans guddommelige evne er at åbne porten mellem Log'Narl og Nirvana. Er det for forvirrende? I mit hoved giver det mening, men det kan godt være at det ikke er formuleret ordenligt.

Nirvana er gudernes rige, det er svært at beskrive, men jeg fik ideén fra filosofien Platons hulelignelse, og nogenlunde samme koncept er brugt i the matrix.
Jeg kan bare godt lide ideén om at der er to semi-parallele verdener, som
påvirker hinanden, her er forbindelsen at guderne ser på Log'Narl og ser det som en slags arbejde, (måske for nogen mere som en leg,) at sørge for at deres retningslinjer bliver fuldt i denne verden.
Mens dem der bor i Log'Narl (i hvert fald dødspræsterne) stræber efter at overgå til Nirvana, mens Giannas præster i stedet søger at blive i Log'Narl.
Man burde måske lave en midterpøl til dem der ikke har fortjent at komme i Nirvana? En slags helvede? Måske Talraks borg? Ville det hjælpe?

Det jeg ville frem til var at Log'Narl blev skabt som en fuldstændig seperat og uafhængig verden fra Nirvana.

Forslag til ændringer af Nirvana-navnet modtages gerne.. Jeg har brainstormet og kan ikke finde på noget andet passende, uden at det bare bliver et tilfældigt navn.
*Edit* Christian har foreslået navnet: Ur; for det oprindelige som alting er afledt af.

Marcel Bang
Site Admin
Posts: 79
Joined: 09 Mar 2019, 21:27

Re: Den kendte skabelsesberetning

Post by Marcel Bang » 16 Mar 2019, 11:11

ID: 1595
Bruger: Kenneth Duborg Ejlertsen
____________________________________________________________________________________________
Noget jeg selv synes mangler, er oprindelsen af arkansk magi. Jeg synes det kunne være fedt hvis det var noget med at troldmændene stjal fra Kaos' fæstning og formede hendes energier til deres magier, men jeg ved ikke om det ville passe med resten af Kaos' beskrivelser og dogma m.m.

Marcel Bang
Site Admin
Posts: 79
Joined: 09 Mar 2019, 21:27

Re: Den kendte skabelsesberetning

Post by Marcel Bang » 16 Mar 2019, 11:11

ID: 1599
Bruger: Christa Lucas Amsted
____________________________________________________________________________________________
Jeg har rettet lidt stavefejl og lidt tegnsætning. Håber det er ok. Dine sætninger kan godt blive lidt lange <!-- s:wink: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /><!-- s:wink: -->

Ellers ser det kanon godt ud.

Ang troldmandsmagi: Troldmændende trækker på Kaos's urkraft, ikke på Kaos selv, uden at hun egentlig har givet dem lov. (Det var idéen engang) Men hvordan de gør det, eller hvem der først fandt på at gøre det, det er til fortolkning. Muligvis en sagn fortælling om den første Mager?

Måske har de fået intellektet og disciplinen fra Karak?

Marcel Bang
Site Admin
Posts: 79
Joined: 09 Mar 2019, 21:27

Re: Den kendte skabelsesberetning

Post by Marcel Bang » 16 Mar 2019, 11:11

ID: 1601
Bruger: Carsten Zorer
____________________________________________________________________________________________
Et koncept jeg er helt tosset med er, det samme som i Mage.
Her bøjer man virkeligheden og skaber den effekt man ønsker at fremkalde.


Det vil sige at man bøjer folks opfattelse af verdenen når man bruger magi, og det er meget farligt da virkeligheden straffer hvis effekten er for unaturlig.

Jeg er ikke helt sikker på hvad der er størst støtte til:

At Troldmændene ændre på den virkelighed som guderne har skabt
( Dette medføre at præster ikke er vilde med ideen om magi, kastet af troldmænd )


At en eller flere guder har skænket nogle få med disiplin nok til at håndtere gaven, kraften til at kunne udøve denne.
( Denne gør at Præsterne ikke har så meget imod Troldmændene )
( Men hvorfor skænke nogen arkansk magi, når deres præster allerede får skænket magi )

Kaos Urkraften.
Jeg kan ikke huske hvordan det hænger sammen med den.
Jeg vil tro det er det sidste sande kaos som troldmændene former til det de ønsker gennem stor disiplin.

Marcel Bang
Site Admin
Posts: 79
Joined: 09 Mar 2019, 21:27

Re: Den kendte skabelsesberetning

Post by Marcel Bang » 16 Mar 2019, 11:11

ID: 1603
Bruger: Anonymous
____________________________________________________________________________________________
[quote:2wixgows]Tilbage stod Tarlak og Kaos, som efterhånden var meget vrede på de andre guder fordi de havde skabt Gianna som de ikke brød sig om, og fordi de ikke selv havde haft lov til at få indflydelse på den nye verden.
Tarlak tog i sin vrede nogle af elverne til sin Smerte-borg, og torturerede dem og perverterede dem uden lige, indtil de ikke længere var sig selv. Tarlak så bagefter hvad hans vrede havde skabt, en ny race af forbrændte og forskruede elvere var opstået. Han var tilfreds med sit værk, og smed disse nye "sort-elvere" tilbage til Log'Narl, hvor de straks begik sig i krig med de andre racer. Samtidig skænkede Talrak nogle af sine evner til de nye elvere, til brug, såfremt de anerkendte ham som den største af guderne. For at modvirke denne destruktive kraft, skænkede Diora ligeledes sine evner til enhver der søgte at fremme deres formål på Log'Narl. [/quote:2wixgows]

Jeg troede ikke at sort elverne skulle være en "kopi" af elverne men en race den blev skabt for sig selv bare med nogle ligheds tegn til elverne, måske fordi at Tarlak ikke var så opfindsom han selv kunne lave en form <!-- s:D --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very Happy" /><!-- s:D -->


[quote:2wixgows]Tarlak skabte sig, ikke bare en borg, men en anden verden, hvor alting var ubehageligt og aldrig fredeligt, ikke engang de andre entiteter, selv ikke Kaos, turde nærme sig dette sted. Karak navngav det smerte. [/quote:2wixgows]

Denne verden er en form for underverden ikke? Syndes det er en go ide men skal ikke kun være et sted for Had, skal være et sted for "onde" sjæle, væsner og monstre, med kontinenter så onde og forskruet at ingen tør nærme sig. (tænker her på historien om sumpen (jeg ligger op nå jeg får lavet dogma til Kaos færdig <!-- s:) --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" alt=":)" title="Smile" /><!-- s:) --> )) Man skal bare passe på det ikke bliver den kristne udgave helvede men mere en udgave af Udgård.


Men syndes i det hele at den er blevet meget bedre <!-- s:) --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" alt=":)" title="Smile" /><!-- s:) --> god work

Marcel Bang
Site Admin
Posts: 79
Joined: 09 Mar 2019, 21:27

Re: Den kendte skabelsesberetning

Post by Marcel Bang » 16 Mar 2019, 11:12

ID: 1604
Bruger: Christa Lucas Amsted
____________________________________________________________________________________________
Nej sortelverne er en pervateret udgave af en alm elver og Tarlaks borg ligger ikke i denne verden, så nej, det er ikke en "underverden". Der er ikke adgang til den fra vores verden.

Post Reply